This Page is part of a Frameset | www.ZILLMER.com

  ZILLMEROVY - teorie

 

 

 
MODEL KATASTROFY MŁODEJ ZIEMI

TEORIA GEOKONDENSATORA

TEORIA NATURALNEGO BETONU

TEORIA CELTÓW W AMERYCE

TEORIA SUPER POWODZI

TEORIA ARKTYCZNO-NEANDERTALSKA

TEORIA CZASU ŚNIEGU

TEORIA MOSTU GRENLANDZKIEGO

TEORIA ZLEWNI

   

 

 

MODEL KATASTROFY MŁODEJ ZIEMI

 

 

MODEL KATASTROFY MŁODEJ ZIEMI

Hans-Joachim Zillmer, podobnie jak Immanuel Velikovsky, jest adwokatem katastrofizmu, jednak chodzi tu o wyjątkową teorię młodej Ziemi. Hipoteza katastrofy młodej Ziemi sugeruje, iż Ziemia jako planeta jest rzeczywiście stara, lecz około 5000 – 6000 lat temu rozszalał się na niej kataklizm (potop) powodując znaczne przemodelowanie skorupy ziemskiej.W procesie tym incydenty katastroficzne wraz z nadchodzącymi reakcjami i kolejnymi klęskami następowały na przestrzeni dłuższego czasu, a skutki znacznie różniły się w poszczególnych rejonach. Dlatego też północna część Europy i Ameryka Północna nie uległy wielkim zniszczeniom. Skutkiem tej katastrofy było przemodelowanie i przebudowa skorupy ziemskiej.Kluczowa teza geologiczna powyższej hipotezy mówi, iż kilka „super powodzi”, rozlało się na wiele kontynentów: południe i północny zachód Ameryki Północnej, Australię, oraz od gór Ałtaj poprzez Syberię aż do morza Kaspijskiego, Morza Bałtyckiego i Morza Arktycznego. Spowodowało to przesuniecie osi Ziemi i dopiero w tym czasie nastąpiło, określane przez Zillmera „Czasem Śniegu”, zlodowacenie obszarów Arktyki i Antarktyki – jak przyśpieszona, skrócona wieka epoka lodowcowa (plejstocen). Według niego wzrosła w tym czasie siła grawitacji ziemskiej i wymarły funkcjonujące dotąd w „mega formacie” zwierzęta, jak leniwiec olbrzymi wielkości słonia z terenu Ameryki, czy mamut z Eurazji. Tym samym wyłonił się świat z mniejszymi zwierzętami, o zmienionych warunkach atmosferycznych, to jest z niższym ciśnieniem powietrza („Pomyłka Darwina”,1998, str.149) i wyższą siłą grawitacji.

 

 


 

TEORIA NATURALNEGO BETONU

 

 

TEORIA NATURALNEGO BETONU

Uderzenie meteorytu było przyczyną wygenerowania w jego epicentrum temperatur sięgających 100 000 stopni Celsjusza i powodujących stopienie kamienia. Ponadto, poprzez zderzenie z oceanem, upłynniony kamień dna oceanicznego przekształcił się w kredową lub raczej cementową (spalony wapień) masę błotną która obok innych rodzajów wapna (skał wapiennych) stała się dodatkowym składnikiem wody morskiej. Ten płynny „naturalny cement” został naniesiony na kontynenty przez fale przypływu (tsunami), pokrywając swoją skorupą spotkane na swojej drodze rośliny, drzewa, zwierzęta i ludzi. W tych miejscach, gdzie ciśnienie i temperatura wywołane katastrofą osiągnęły odpowiednio wysokie wartości, z substancji tej, zamienionej w wapień i piasku powstał także łupek. Uderzenie zimy spowodowało częściowe zamarzanie zwierząt uwięzionych w niby betonowym hermetycznym błocie, w którym twardniały jak kamień tworząc trójwymiarowe skamieliny z zachowanymi oczami i miękkimi tkankami.

zum Anfang

 

 


 
TEORIA SUPER POWODZI
 

 

TEORIA SUPER POWODZI

Teoria super powodzi Hansa-Joachima Zillmera zakłada zaistnienie kilka tysięcy lat temu katastrof naturalnych (powodzi). Powodzie pojawiły się w skali globalnej, w różnych momentach w czasie, a wraz z nimi, 4500 lat temu, Czas Śniegu. (= około 8000 p.n.e. według oficjalnego datowania). Wspomniane wody rozlały się na wiele kontynentów: południe i północny zachód Ameryki Północnej,

Australię, oraz od gór Ałtaj poprzez Syberię aż do między innymi morza Kaspijskiego w górę do Morza Arktycznego. Super powodzie były przyczyną strukturalnego przegrupowania zmywanych ciał stałych, z których kształtowały nowe warstwy, a w tym warstwy kamienne, zmywane do oceanów, mórz i rzek, które ulegały hydrodynamicznemu sortowaniu zgodnie z wielkością poruszonych brył. Grube materiały (bloki i głazy) znajdują się zatem niżej. Rozmiar cząstek a tym samym i zawartych w osadach skamieniałości będzie tym mniejszy im wyżej są one umiejscowione (grys i piasek). Taka systematyczna stratyfikacja powtarza się i w zależności od częstotliwości fal przypływu pojawia się odpowiednia liczna warstw ułożonych jedna na drugiej w określonym porządku zgodnie z wielkością cząstek.

 

zum Anfang

 

 


 
TEORIA CZASU ŚNIEGU
 

 

TEORIA CZASU ŚNIEGU

Czas śniegu obejmuje w pojęciu katastrofizmu niedługi okres kilku stuleci skróconej „epoki lodowcowej”. Nie akceptowana naukowo teoria czasu śniegu przedstawiona przez Hansa -Joachima Zillmera oznacza okres obfitych opadów śniegu, wywołanych przez globalną katastrofę naturalną, spowodowaną z kolei uderzeniem meteorytu („Pomyłka Darwina”, str. 114 i 202). Zakłada istnienie początkowo ciepłych oceanów („Kolumb przybył jako ostatni”, str. 289 i następne) i niezwykle szybkie ochładzanie (uderzenie zimy).

zum Anfang

 

 


 

TEORIA ZLEWNI

 

 

TEORIA ZLEWNI

Teoria zlewni Hansa-Joachima Zillmera sugeruje, że na terenie opasującej glob niecki bazaltowej, która rozciąga się pod granitowymi płytami kontynentalnymi, leży zlewnia składająca się z solnej warstwy wodonośnej. Solna warstwa wodonośna działa jak przewodnik elektryczny, a w systemie słonecznym jak płytka kondensatora. Pochodząca ze Słońca energia elektryczna i pola magnetyczne docierają do Ziemi w postaci wiatru słonecznego i rozbłysków słonecznych. Pojawia się zorza polarna, a działanie urządzeń elektrycznym może ulec zakłóceniu.

 

zum Anfang


 


 

TEORIA GEOKONDENSATORA

 

 

TEORIE GEOKONDENSATORA

Teoria geokondensatora autorstwa Hansa-Joachima Zillmera głosi, iż Ziemia pozostaje w interakcji elektrycznej ze Słońcem i planetami. W ten sposób staje się możliwa łagodna zmiana kierunku osi Ziemi w ciągu zaledwie kilku godzin.

Jeśli założymy, że znajdująca się pod skorupą ziemską pierwotna zlewnia składająca się z solnej warstwy wodonośnej (zlewnia) jest dobrym przewodnikiem elektrycznym a co za tym idzie, że niecka irygacyjna jest powierzchnia naładowaną elektrycznie, a słońce lub nawet inne możliwe pole elektryczne, czy inna planeta jest drugą naładowaną przeciwnie powierzchnią (przewodnikiem elektrycznym) to w czasie katastrofy zmiana w różnicy potencjałów, w rozumieniu „efektu Biefielda-Browna” wywołuje niezwykły skutek: oś Ziemi nagina się sama. W tym stanie nie zachodzi potrzeba istnienia żadnej siły mechanicznej, która z drugiej strony musiałaby być ogromna, natomiast pojawia się zagrożenie eksplozji planety Ziemi.

zum Anfang

 

  

TEORIA CELTÓW W AMERYCE

 

 

TEORIA CELTÓW W AMERYCE

W książce Zillmera “Kolumb przybył jako ostatni” rozważa się obecność Celtów w Ameryce Północnej od trzeciego tysiąclecia p.n.e. Teoria Celtów w Ameryce udokumentowana jest zdjęciami zawierającymi konkretne opisy miejsc położenia celtyckich menhirów i dolmen, jak również rzymskich monet (=celtyckich wg Zillmera) na kontynencie amerykańskim. Zgodnie z twierdzeniami Zillmera, w tym okresie istniało połączenie lądowe pomiędzy wschodnim wybrzeżem Ameryki Północnej poprzez Grenlandię i Islandię z Europą zwane Mostem grenlandzkim. Ale skąd pochodzili Celtowie? Z Europy, Ameryki, czy z dzisiejszych obszarów arktycznych, które w przeszłości były „terenami wiecznej wiosny"?

Steinkreis "Burnt Hill", Massachusetts, USA
Stonecircle "Burnt Hill", Massachusetts, USA

 

zum Anfang

 

 


 

TEORIA ARKTYCZNO-NEANDERTALSKA

 

 

TEORIA ARKTYCZNO-NEANDERTALSKA

Zgodnie z najnowszym stanowiskiem naukowym neandertalczyk nie jest już uważany za przodka współczesnego człowieka. Znaleziska, które stawiały go w takiej pozycji nie istnieją! Najnowsze badania wieku kości tego osobnika, oceniane wcześniej na 30 000 lat obecnie wg nowych badaczy są młodsze niż 5000 lat. Tym samym potwierdzono hipotezy zawarte w „ Pomyłce Darwina" i „Największych pomyłkach w dziejach Ziemi”.

W ten sposób pochodzenie neandertalczyka pozostaje niewyjaśnione. Zgodnie ze spojrzeniem prezentowanym w „Kłamstwie ewolucji”, neandertalczyk jest tylko typem współczesnego człowieka, którego drobna sylwetka, przypominająca Inuitów czy mieszkańców Aleutów, była efektem adaptacji do życia w arktycznym klimacie. Geograficznie neandertalczycy zostali zepchnięci z powrotem na południe na półwysep kontynentu europejskiego i dalej na Środkowy Wschód, o czym zadecydowało przesunięcie zimnych stref klimatycznych z regionów arktycznych, by wkrótce, wraz ze stadami reniferów, znowu podążać za spadającą temperaturą przez Most grenlandzki na północ.

Według tego punktu widzenia neandertalczyk nie wymarł, co powinny potwierdzać znaleziska, gdyż bezpośrednio nad warstwami przypisywanymi neandertalczykom znajdowane są jasne dowody obecności wczesnych ludzi współczesnych. Natomiast w niektórych przypadkach, ku zaskoczeniu ekspertów, narzędzia neandertalczyków odkrywane są w tych samych warstwach, co przedmioty rzekomo należące niegdyś do wczesnych homo sapiens z niejednokrotnie zaskakującym układem warstw ponad nimi! Zillmer prezentuje niniejszym nową alternatywę, która może być rozwiązaniem tajemnicy neandertalczyka: byli to wcześni homo sapiens o zwartej sylwetce, zaadaptowani do życia w zimnie. Nie wymarli, lecz przybyli z północy w odpowiedzi na zmiany klimatu, by z tej samej przyczyny znowu tam powrócić. Ich pozostałości (czaszki: zobacz zdjęcia w pozycji „Kolumb przybył jako ostatni”) odnajdywano także w Ameryce Północnej i Południowej…

zum Anfang

 

 


 

TEORIA MOSTU GRENLANDZKIEGO

 

 

TEORIA MOSTU GRENLANDZKIEGO

Według Zillmera, w czasach Celtów istniało połączenie Ameryki Północnej z Europą poprzez Grenlandię i Islandię, zanim obszar wokół Islandii izostatycznie zatonął na głębokość 2000 m.

zum Anfang