HOME


 
OCTOBER 11TH 2006
 

 

Teaching Evolution Theory in Europe

»Nauczanie teorii ewolucji«

Jedenastego października 2006 r. międzynarodowa grupa przeciwników teorii ewolucji zorganizuje publiczną debatę w Parlamencie Europejskim w Brukseli poświęconą „Nauczaniu teorii ewolucji”. Sesja odbędzie się w godzinach 10.00-12.00. Spotkanie tłumaczone będzie na języki: francuski, niemiecki, angielski i polski a jako moderator wystąpi prof. dr Maciej Giertych (genetyk i poseł do Parlamentu Europejskiego). Przedstawi on trzech prelegentów, którzy zaprezentują około 20-minutowe wystąpienia. Jednym z nich będzie autor wielu bestsellerów i ekspert w dziedzinie dowodów zaprzeczających teorii ewolucji, Hans-Joachim Zillmer z wykładem p.t. „Negacja danych paleontologicznych”. Po wystąpieniach przewidziano czas na ogólna dyskusję – 45 min.

Prof. Maciej C. Giertych ( http://www.idpan.poznan.pl/giertych/)

Guy Berthault (http://geology.ref.ac/berthault)

Evolution Video (www.noevolution.org)

The Kolbe Center for the Study of Creation (http://www.kolbecenter.org/)

 

 
NOTATKA PRASOWA | 16.10.2006
 

 

NOTATKA PRASOWA
»Teoria ewolucji obalona podczas seminarium
w Parlamencie Europejskim«

 

(11.10.2006) Seminarium poświęcone teorii
ewolucji w Parlamencie Europejskim, Bruksela

Zillmer

Zillmer na seminarium poświęconym teorii
ewolucji w Parlamencie Europejskim, Bruksela

Zillmer na seminarium poświęconym teorii
ewolucji z polskim eurodeputowanym
Prof. Maciejem Giertychem (po lewej)

 

Polski eurodeputowany zorganizował w połowie października w Brukseli seminarium poświęcone teorii ewolucji. Giertych to znany profesor genetyki i były kierownik zakładu genetyki PAN. Jego syn zajmuje obecnie fotel ministra edukacji. Profesor odrzucił badania naukowe leżące u podstaw teorii ewolucji i zakwestionował nauczanie nie udowodnionej lecz ustawicznie fałszowanej hipotezy – makroewolucji.

Profesor Giertych nawiązał do sytuacji powrotu swoich dzieci ze szkoły, gdzie uczono je o teorii ewolucji. 

Powiedziano im, że dowód na prawdziwość makroewolucji – wspólny mianownik całego życia biologicznego – leży w nauce genetyki. Było to zaskoczeniem dla profesora, który przez całe życie pracował  nad badaniami genetycznymi o najwyższym stopniu zaawansowania. Jak przedstawił to zebranym na seminarium, genetyka takiego dowodu nie dostarcza, a wręcz przeciwnie, jest jego zaprzeczeniem.

Profesora Giertycha poparli inni przybyli na spotkane specjaliści. Profesor Joseph Mastropaolo przyjechał specjalnie z USA, by wyjaśnić zebranym, że nie ma żadnych dowodów na wszechobecną teorię makroewolucji. Pod tym ostatnim terminem rozumie się rzekome powstawanie nowych, dotąd nie istniejących struktur biologicznych na drodze ewolucji – jak na przykład wykształcenie się u gada skrzydeł, płuc lub dziobu. Objaśnił, że po 150 latach nie istnieje żaden dowód empiryczny na propagowaną i prezentowaną w szkołach jako udowodnioną teorię makroewolucji. Zmiany w istniejących strukturach, przykładowo selekcja wyjątkowo długiego lub małego i grubego dziobu jest określana natomiast mianem mikroewolucji.

Z Niemiec przyjechał Hans-Joachim Zillmer, specjalista w dziedzinie ewolucji i członek Nowojorskiej Akademii Nauk. Autor książek z zakresu paleontologii przetłumaczonych na ponad dziesięć języków wyjaśnił zebranym na licznych przykładach, że materiały w postaci skamieniałości nie dostarczają żadnego dowodu na istnienie makroewolucji, a znaleziska geologiczne jednoznacznie jej zaprzeczają. Zamiast wskazywać na stopniowe zmiany jednego gatunku w drugi, jak to często przedstawiane jest w szkołach, odsłaniają one stabilność form życia.

Na koniec, francuski geolog dr Guy Berthault przedstawił liczne dowody na to, iż warstwy geologiczne nie formowały się na przestrzeni miliardów lat, lecz w istocie o wiele szybciej. Także dzisiaj można zaobserwować podobny przebieg osadzania wywoływany przez powodzie. Razem z rosyjskimi naukowcami dr Berthault obserwował te procesy w laboratorium. Aby makroewolucja mogła w ogóle zaistnieć potrzebne są, w przeciwieństwie do szybko budujących się warstw geologicznych, niemal nieskończenie długotrwałe procesy sedymentacji i okresy czasu porównywalne tylko z wiecznością.

Wśród osób, które pomogły zorganizować to historyczne seminarium jest dr Dominique Tassot, dyrektor Centrum d'Etude et de Prospectives sur la Science (C.E.P). C.E.P. jest organizacją zrzeszającą 700 francuskojęzycznych naukowców, intelektualistów i przedstawicieli innych zawodów, którzy sprzeciwiają się teorii ewolucji na gruncie naukowym.  

Prof. Giertych zamknął seminarium postulatem, by zaprzestać prezentowania teorii ewolucji w szkołach publicznych jako prawdy absolutnej.

Notatka prasowa (oryginał w języku angielskim)

Nature, Vol. 444, p. 679 - 679 (07 Dec 2006) Correspondence
CONTEXT: ...that the theory of evolution, after more than 150 years, "still lacked any empirical proof". The German civil engineer Hans-Joachim Zillmer told the audience that the fossil record does not provide evidence for gradual macroevolution. Zillmer was announced as an expert in palaeontology and evolution,... he is the author of popular books ...

 Nature (Password required): http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7120/full/444679a.html


Maciej Giertych

Maciej Giertych
Nature 444, 265 - 265 (16 Nov 2006) Correspondence
CONTEXT: In your News story "Polish scientists fight creationism" ( Nature 443, 890–891; 2006 doi:10.1038/443890c), you incorrectly state that I have called for the "inclusion of creationism in Polish biology curricula". As well as being a member of the European Parliament, I am a scientist — a population geneticist with a degree from Oxford University and a PhD from the University of Toronto — and I am critical of the theory of evolution as a scientist, with no religious connotation. It is the media that prefer to consider my comments as religiously inspired, rather than to report my stated position accurately. I believe that, as a result of media bias, there seems to be total ignorance of new scientific evidence against the theory of evolution ...

Nature (Password required): http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7117/full/444265d.html

Teaching on Evolution in European Schools "Teaching on Evolution in European Schools" (by Maciej Giertych)
Klick for Details