HOME


 
OCTOBER 11TH 2006
 

 

Teaching Evolution Theory in Europe

»Teaching Evolution Theory«

On the October 11th 2006 an international group opposing evolution will be holding a public hearing at the European Parliament in Brussels on the issue of "Teaching Evolution Theory". The session will last from 10.00 am to 12.00 am. There will be offered translation interpretation into French, German, English and Polish. Professor Dr. Maciej Giertych (genetecist and member of the European Parliament) will be acting as moderator to introduce three speakers, each one giving lectures for about 20 minutes. Best-selling author and expert on evidences against evolution theory Hans-Joachim Zillmer will give one of the lectures entitled "Invalidation of the Paleontological record". After the speeches there will be a 45 minutes time for general discussion.

Prof. Maciej C. Giertych ( http://www.idpan.poznan.pl/giertych/)

Guy Berthault (http://geology.ref.ac/berthault)

Evolution Video (www.noevolution.org)

The Kolbe Center for the Study of Creation (http://www.kolbecenter.org/)

 

 
Tisková zpráva | 16.10.2006
 

 

Tisková zpráva

»Evoluční teorie odmítnuta při
zasedání v Evropském parlamentu
«

 

 

Zillmer

Hans-Joachim Zillmer

Maciej Giertych, Hans-Joachim Zillmer

 

Polský poslanec Evropského parlamentu Maciej Giertych zorganizoval v Bruselu v polovině října seminář o slabých místech evoluční teorie. Giertych sám je známým profesorem genetiky a byl též předsedou oddělení genetiky na Polské akademii věd. Jeho syn je současným polským ministrem školství. Profesor Giertych celkově odmítl vědecké výzkumy, které jsou založeny na evoluční teorii, a zpochybnil výuku neprokázané, ale neustále falšované hypotézy – makroevoluce.

Profesor Giertych vylíčil, jak jeho děti přišly ze školy, poté co v ní probíraly evoluční teorii. Bylo jim vysvětleno, že makroevoluce, tedy vývoj, popř. původ života, byla jednoznačně a nepochybně dokázána vědeckými výzkumy v rámci genetiky. Pro profesora Giertycha, jenž celý život strávil genetickým výzkumem na nejvyšší úrovni, byla tato informace nová. Účastníkům semináře v Evropském parlamentu objasnil, že v rámci jeho veškerého bádání nebyl předložen jediný důkaz pro makroevoluci, naopak pouze jen vyvrácení.

Profesoru Giertychovi se dostalo podpory od dalších odborníků. Ze Spojených států amerických přicestoval profesor Joseph Mastropaolo, aby vysvětlil poslancům Evropského parlamentu, že neexistují důkazy pro často postulovanou makroevoluci. Pod pojmem makroevoluce se rozumí údajný vznik nových, dosud neexistujících biologických struktur pomocí evoluce – jako například vývoj křídla, plic nebo ptačího zobáku u plazů. Profesor Mastropaolo objasnil publiku na základě jím vedených vědeckých výzkumů, že této propagované a ve školách  jako dokázané vyučující makroevoluci chybí i po více než 150 letech jakýkoliv empirický důkaz. Změna vyskytujících se struktur, například přirozený výběr obzvláště dlouhých nebo malých a silných zobáků, je naproti tomu označována jako mikroevoluce.

Z Německa přijel Hans-Joachim Zillmer, expert na otázky evoluce a člen Newyorské akademie věd. Zillmer, jehož knihy o paleontologii byly přeloženy až do deseti jazyků, účastníkům shromáždění na rozličných vzorových příkladech objasnil, že existují výhradně geologické nálezy, které evoluční teorii jednoznačně odporují. Fosilní doklady naproti tomu neobsahují žádný důkaz o makroevoluci. Namísto neznatelně pomalému vývoji druhů od jednoho druhu k jinému, jak se tvrdí při školní výuce, může být pozorována pouze stabilita forem života, tedy předávání výhradně již existujících dědičných vloh podle Mendlových zákonů, s přihlédnutím k variacím a přizpůsobení se v rámci mikroevoluce.

Francouzský geolog Dr. Guy Berthault konečně předložil četné důkazy, že se geologické vrstvy neusazovaly po miliardy let, nýbrž mnohem rychleji. Obdobné jevy je možné zjistit i dnes při sedimentačních procesech vytvářených povodněmi. Tyto postupy Dr. Berthault reprodukoval ve spolupráci s ruskými vědci při pokusech v laboratoři. Aby makroevoluce vůbec fungovala, musí se postulovat skoro nekonečně dlouho trvající sedimentační procesy, a tím velmi dlouhá, skoro věčná časová údobí, v protikladu k rychle se tvořícím geologickým vrstvám.

Mezi těmi, kteří pomáhali zorganizovat tento historický seminář, byl Dr. Dominique Tassot, ředitel Centre d'Etudes et de Prospective sur la Science (C.E.P). C.E.P je organizace zastupující 700 francouzsky hovořících vědců, intelektuálů a reprezentantů jiných profesí. Tito odmítají nedokázanou evoluční teorii a uvádějí proti ní vědecké argumenty.

Profesor Giertych uzavřel zasedání požadavkem, aby evoluční teorie nebyla na veřejných školách již představována jako absolutní pravda.

 

Original version (Opens in new window)

Nature, Vol. 444, p. 679 - 679 (07 Dec 2006) Correspondence
CONTEXT: ...that the theory of evolution, after more than 150 years, "still lacked any empirical proof". The German civil engineer Hans-Joachim Zillmer told the audience that the fossil record does not provide evidence for gradual macroevolution. Zillmer was announced as an expert in palaeontology and evolution,... he is the author of popular books ...

 Nature (Password required): http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7120/full/444679a.html


Maciej Giertych

Maciej Giertych
Nature 444, 265 - 265 (16 Nov 2006) Correspondence
CONTEXT: In your News story "Polish scientists fight creationism" ( Nature 443, 890–891; 2006 doi:10.1038/443890c), you incorrectly state that I have called for the "inclusion of creationism in Polish biology curricula". As well as being a member of the European Parliament, I am a scientist — a population geneticist with a degree from Oxford University and a PhD from the University of Toronto — and I am critical of the theory of evolution as a scientist, with no religious connotation. It is the media that prefer to consider my comments as religiously inspired, rather than to report my stated position accurately. I believe that, as a result of media bias, there seems to be total ignorance of new scientific evidence against the theory of evolution ...

Nature (Password required): http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7117/full/444265d.html

Teaching on Evolution in European Schools "Teaching on Evolution in European Schools" (by Maciej Giertych)
Klick for Details