This Page is part of a Frameset | www.ZILLMER.com

  GALÉRY


 
From
Darwin´s Mistake  
   

 

 

Hledání stop po druhohorních lidech

Od roku 1908 se pravidelně nacházely stopy lidí vedle otisků stop dinosaurů ve stejných a podobných vrstvách z doby křídové. V mnoha amerických spolkových státech byly v uplynulých desetiletích v různou dobu na rozličných místech dokumentovány obdobné stopy, mimo jiné i geology.

Například v šedesátých a sedmdesátých letech geologem Dr. Cecilem N. Doughertym, který ve své knize "Valley of the Giants" ukazuje stopy lidí v geologických vrstvách druhohor – éry dinosaurů. Při své návštěvě v Glen Rose obdržel Zillmer souhlas k uveřejnění odpovídajících fotografií ve své knize „Darwinův omyl“.

Menschenspuen und Trittsiegel von Dinosauriern in Glen Rose dokumentiert von Cecil Dougherty in Darwins Irrtum bzw. Darwin´s Mistake

Dinosauři a lidé žili ve stejnou dobu: Na levém obrázku od Dr. Cecila N. Doughertyho (Copyright) je vidět u řeky Paluxy River v Glen Rose otisk lidského chodidla vedle tříprstého otisku stopy acrocanthosaura, oba pocházejí ze stejné geologické vrstvy. Ostatní obrázky ukazují stopy ve vápencových vrstvách z doby křídové, ve které u Paluxy River žili jak masožraví, tak býložraví dinosauři. Další fotografie jsou zobrazeny v knize „Darwinův omyl“. (Pictures copyright Dr. C. Dougherty)

 

První krátká návštěva v Glen Rose, rok 1994

Somervell County Museum und das alte Creation Evidence Museum in Glen Rose mit Familie Zillmer

Somervell County Museum (vlevo) Creation Evidence Museum (vpravo)

Trittsiegel in Glen Rose

Jakoby čerstvě v bahně zanechané otisky stop acrocanthosaura vedle řeky Paluxy River a v jejím korytě.r

Vykopávky v roce 1996 v Glen Rose spolu s geologem Dr. Donem Pattonem a Hans-Joachimem Zillmerem
(vpravo). Larissa, dcera Zillmera, pomáhá plnit pytle pískem. Vpravo dole: Velmi dobře zachovalý otisk stopy
dinosaura v Paluxy River.

Taylor Trail

Lidsky vyhlížející stopy vedle otisků stop dinosaurů.

Trittsiegel im Paluxy-River

Zde je vidět lidsky vyhlížející otisk chodidla, který po odkrytí rychle zvětral, rok 1996. Skalní plotna bude později
odstraněna, neboť otisky stop eventuelně zasahují až pod ní. S trochou štěstí budou nalezeny další stopy.
V roce 2001 byla tato skála odstraněna, viz Update dále dole pod „Die Evolutionslüge“.

See update below

Burdick Fussabdruck

V oblasti Paluxy River byl nalezen tento skvěle vyhlížející otisk nohy. Protože je tak zachovalý, a protože taková pozůstalost je v bahně spíše nepravděpodobná, byl po desetiletí hodnocen jako padělek. Před několika lety byl tento skalní blok rozřezán na několik částí. Je vidět, že někdejší rozměklé bláto se mezi prsty vzedmulo a zkamenělo (obrázek vpravo). Dolní obrázek ukazuje v průřezu oblastí paty, jak bylo původní měkké bláto hmotností stlačeno, což je doloženo změnou struktury a barvy (šipky). Tím se prokázalo, že obtisk nohy nebyl uměle vypracován kamenickou technikou z vápence, jak se původně přepokládalo.

Fossiler Finger von Glen Rose in Zillmers Hand

V oblasti řeky Paluxy River byl nalezen i tento zkamenělý prst, u kterého lze uvnitř stále ještě poznat strukturu kostí. Na pravém obrázku drží Zillmer zkamenělý prst v ruce.

Menschliche Handabdrücke

Ve vrstvách z období křídy byly nalezeny kromě lidských otisků chodidel také otisky rukou. Vlevo: Fotografie Dr. Carla Baugha z novější doby. Vpravo: Dr. Cecil Dougherty v sedmdesátých letech..

 

 
Update on Paluxy River-excavations

 

 

Versteinerte Fußabdrücke im Paluxy-River

Vápencová vrstva (viz horní obrázek) byla odstraněna a pěšinka otisků stop pokračovala dále (obrázek 1). Napříč dinosauří cestičkou vedou troje lidské stopy. Poslední šlépěj leží příčně uprostřed otisku dinosauří stopy (obrázek 2). Obrázek 3: Zvětšenina s chodidlem Larissy Zillmer pro porovnání, rok 2001. Obrázek 4: Zkouška padnutí chodidla do stopy. Sedí perfektně. Obrázky 5 a 6: Předposlední, trochu nezřetelný obtisk chodidla. Ale i zde zkouška ukazuje, že díky vyvýšenině na vnitřní straně nohy otisk perfektně padne.

Zillmer und Mabel Meister

Zillmer navštívil mezitím již zemřelou Mabel Meister poté, co nález popsal v knize „Darwinův omyl“ z jiné literatury. Mabel Meister opatrovala poklad kontroverzních dějin Země, nalezený jejím manželem: nohou rozšlápnutého trilobita. Ten se nalézal v břidlicové desce staré 570 miliónů let. Smithsonian Institute chtěl vlastnit tento nález, ale ne jej veřejně vystavit. Zillmer zprostředkoval otisk do Creation Evidence Museum v Glen Rose, kde je možné si jej prohlédnout.

 

 

 

Fußspuren neben Dinosaurier-Trittsiegeln Nähe Clayton

Zillmer náhodou uviděl v jednom místním muzeu v Novém Mexiku staré fotografie lidských otisků chodidel vedle otisků stop dinosaurů. Podle vyjádření ředitelky muzea byly takové stopy nalezeny na třech různých místech v oblasti trojmezí v Novém Mexiku, Oklahomě a Texasu. Ve své knize "Omyly v dějinách Země" dokumentuje Zillmer řetězec takových stop v blízkosti místa Clayton.

Artefakte aus der Ausstellung im Creation Evidence Museum, Glen Rose

Zkamenělé kladivo z doby dinosaurů, které je podrobně popsáno v knize „Darwinův omyl“ (vpravo novější fotografie při návštěvě Zillmera v Glen Rose, 2001), je předmětem vášnivých sporů. Toto relativně moderně vypadající kladivo, nalezené v roce 1934 a po místě svého naleziště pojmenované „londonský artefakt“, bylo při objevení uzavřené do vápencové horniny. Také po odloupnutí skalního bloku byla násada ze zkamenělého dřeva (!) ještě uzavřena do horniny. Ocel hlavy kladiva se skládá z 97 procent z čistého železa bez  příměsi uhlíku. Je sice možné vyrobit čisté železo, ale v tomto případě se jedná o ocel, protože rentgenové snímky dokazují, že struktura materiálu je usměrněná a tím tedy zušlechtěná. Tak čistou ocel nedokážeme vyrobit ještě ani v současné době.

Levá fotografie zachycuje Zillmera s jistým druhem odměrky ze železa, která vypadla v roce 1912 při drcení hroudy uhlí z jednoho jejího kusu. Uhlí pocházelo z dolu v Wilburton v Oklahomě a jeho stáří je odhadováno přes 300 miliónů let. Odměrka je vystavena v Creation Evidence Museum v Glen Rose.

Dr. Carl Baugh und Hans-Joachim Zillmer vor dem bei der Ausstellung Ancient Mysteries erstmals in Europa präsentierten Hammer

Dr. Carl Baugh a Hans-Joachim Zillmer před kladivem, tzv. „londonským artefaktem“, poprvé v Evropě představeným na výstavě "Unsolved Mysteries". Obrázek vpravo: Michael Cremo (autor knihy "Zakázaná archeologie" a Hans-Joachim Zillmer po svých přednáškách u příležitosti zahájení výstavy "Unsolved Mysteries" ve Vídni. Cremo dokumentoval nálezy lidských pozůstatků v geologických vrstvách posledních 600 miliónů let, tedy také z doby před dinosaury – pokud by geologická chronologická tabulka byla správná.

 

Versteinerter Baum

Zillmer během vykopávek stegosaura v Coloradu vedle zkamenělého stromu, který byl patrně stlačen do oválného tvaru, a který se uvnitř skládá z minerálií (pravý obrázek). Může být strom takto zmáčknut? Tato záhada je rozebírána v knize "Omyly v dějinách Země ".

Hand und Fuß in Lydit eingeschweisst

Dr. Willibald Katzinger (uprostřed), ředitel muzea Nordico-Museum v Linci (Rakousko) a Hans-Joachim Zillmer u profesora Guitierreza Legy v Bogotě (Kolumbie). V jeho sbírce se nachází do lyditu zatavená ruka a noha lidského tvora, jak bylo zjištěno vědci ve Vídni. Tato hornina (lydit), pocházející z druhohor - éry dinosaurů, byla nalezena spolu s jinými starými fosíliemi v Kolumbii v hloubce 2000 metrů.

 

Schnelle Versteinerung durch Einschluß

Tento před více než 250 milióny lety vyhynulý trilobit (vlevo) a údajně před 45 milióny lety zkamenělý rak z Verony (Itálie), ze sbírky fosílií Zillmera, byli katastrofickými událostmi rychle zakonzervováni, jinak by byli bývali shnili. Vznik zkamenělin je podmiňován rychlým zakonzervováním bez přístupu vzduchu, v opačném případě by biologické tkáně zetlely. Podle oficiálních představ trvá vznik fosílii extrémně dlouho, protože se nacházejí v geologických vrstvách, kterým je proklamována dlouhá doba utváření. Podle Zillmera probíhá fosilizace jednak velmi rychle, a jednak i měkké zvíře tvrdne přirozenou cestou, pokud bylo neprodyšně uzavřeno. Tomu podle něj odpovídá to, že geologické vrstvy tvrdnou stejně rychle jako beton a ne pomalu po dlouhá časová údobí. Z knihy "Omyly v dějinách Země ".

Schnelle Versteinerungen

V 60. letech zkameněla tato noha, Zillmerem fotografovaná v roce 2002. Kůže boty není zkamenělá. Stejně tak je sporná otázka, jak může zkamenět medúza (obrázek vpravo), když proces fosilizace probíhá velmi pomalu. Závěr Zillmera: Procesy fosilizace probíhají rychle. V knize "Omyly v dějinách Země ".

 

 

 

Ausgrabung eines Stegosaurus, 2002

Zillmer v roce 2002 při vykopávkách stegosaura v Coloradu v blízkosti Dinosauřího národního památníku.
 

 

 

Internationales Kolloquium Erdexpansion

Klaus Vogel staví glóbusy rozpínavosti Země, které představil 24.-25. května 2003 na mezinárodním kolokviu o rozpínání Země „Internationales Kolloquium Erdexpansion - eine Theorie auf dem Prüfstand". Tento kongres, pořádaný Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinzem Jacobem (TZ Berlin), se uskutečnil v hornickém muzeu „Bergbau- und Industriemuseum Oberbayern“ na zámku Theuern. Obrázek vpravo: Astronom profesor Dr. Wolfgang Kundt a Hans-Joachim Zillmer jako účastníci kolokvia.

 

 

 

Silverbell Artefakte aus Tucson, Arizona

V roce 1924 byly u města Tuscon (Arizona) vykopány tzv. silverbellské artefakty, nyní ležící v muzejním sklepě. Zillmer je vypátral a ve své knize „Kolumbus přišel jako poslední“ o nich pojednává. Tyto nálezy nesou latinské a hebrejské nápisy, stejně jako letopočet 800. Byli Staroevropané v Americe již dávno přes Kolumbem, nebo se jedná o zfalšované artefakty, navzdory skutečnosti, že vykopávky byly provedeny Arizonskou univerzitou Tuscon?