HOME


 
11.10.2006
 

 

Teaching Evolution Theory in Europe

Между (вкл. и геоложки теми) на други автори като Гай Бертхаулт (Guy Berthault), който документира бързо образуване на цели геологични пакети от пластове в следствие на действието на водата,  около 20 мин. ще се изнесе доклад  авторът Ханс-Йоахим Цилмер за мнимия произход на човека, като вземе под внимание фалшифицирани дати на черепи от старокаменната епоха на Франкфуртския Университет както и отпадането на неандерталеца като член от стъпалото на човешкото развитие. Освен това, в рамките на палеонтологията се посочва, че находки от фосили не доказват (макро-) еволюцията, тъй като междинните стъпала в геологичните документации не можеха да се проверяват и за това не може да има стълба на човешкото развитие - особено като се вземат под внимание най-новите находки на големи бозайници, които противно на еволюционната теория са съществували още през мезозойската ера заедно с динозаврите .
Теорията на Дарвин е до ден днешен без нито едно доказателство и за това трябва да се преподава в училищата само като теория, а не като нещо доказано.

Настоящето прослушване няма отношение към Библията или към други теологичен или креационизтичен идеи, а се ориентира към чисто научни теми респ. противоречия в теориите.

 

проф. Мацией Ц. Гирич (Prof. Maciej C. Giertych ( http://www.idpan.poznan.pl/giertych/))

проф. Гъй Бертхаулт (Prof. Guy Berthault(http://geology.ref.ac/berthault))

Видео за еволюцията(www.noevolution.org)

Център на Колбе за изучаване на еволюцията (http://www.kolbecenter.org/)

 

 
16.10.2006
 

 

Изявление за пресата

Теория на еволюцията в изказвания
отхвърлена от Европейския Парламент

 

(11.10.2006)

Zillmer

 

 

 

Полският евродепутат проф. Мацией Ц. Гирич организира в средата на октомври семинар за слабите места в теорията на еволюцията. Гирич е известен професор по генетика и е бил председател на този факултет при полската Академия на науките. Синът му е настоящият полски министър на възпитанието. Професор Гирич категорично отхвърли научни изследвания на които служи за база теорията на еволюцията и постави под въпрос преподаването на една недоказана, но прогресивно фалшифицирана хипотеза – тази на макро еволюцията.

Професор Гирич разказа как са се върнали децата му от училище след като им е преподавана теорията на еволюцията. На тях им било обяснено, че с научни изследвания е доказана еднозначно и без съмнение макро еволюцията в рамките на генетиката, т.е. развитието респ. произхода на живота. Това бе нещо ново за проф. Гирич, който е прекарал живота си с генетични изследвания на най-високо ниво. Той поясни на участниците в семинара в Европейския парламент, че в рамките на всичките му научни изследвания не е намерено нито едно доказателство за макро еволюцията, а напротив само оборващи доказателства.

Професор Гирич получи подкрепа от други пристигнали специалисти. Професор Йозеф Мастропаоло дойде специално от САЩ, за да обясни на евродепутатите, че не съществуват доказателства за често постулираната макро еволюция. Под макро еволюция се разбира мнимото създаване на нови, до сега несъществуващи биологични структури чрез еволюция - както например образуването на крило, на дроб или на птича човка при влечуго. Той поясни на публиката, на базата на ръководени от него изследвания, че на пропагандираната в училищата и представяна за доказана макро еволюция след повече от 150 години й лисва всякакво емпирично доказателство. Промяната на налични структури, например селекционирането на особено дълги или малки и дебели човки се счита за микро еволюция.

От Германия дойде др. Ханс-Йоахим Цилмер експерт по въпросите на еволюцията и член на Академията на науките в Ню Йорк, който е автор на няколко книги за палеонтологията, преведени на до десет езика, който поясни на заседанието с много примри, че съществуват изключително геологични находки, които  опровергават еднозначно теорията на еволюцията. Документите н вкаменелостите не съдържат доказателства за макро еволюция. Вместо  незабележимо бавно  развитие на видовете от един вид към друг, както се твърди в училищата, може да се наблюдава само стабилност на формите на живот като се взима под внимание варирането и нагаждането в рамките на микро еволюцията, т.е. предаване на вече съществуваща наследствена информация съгласно законите на Мендел.  

Френският геолог др. Гъй Бертхаулт представи много факти, доказващи че геологичните слоеве не са се образували за милиони година, а в много по-кратки периоди. Същите процеси се наблюдават и днес при седиментация, която е предизвикана от водни приливи. Тези процеси са възпроизведени в сътрудничество с руски научни работници в лабораторни условия. Изобщо за да има макро еволюция, би трябвало, противно на бързо образуващите се геологични слоеве, да се постулират много продължителни, почти безкрайни периоди за почти безкрайно бавните процеси на  седиментация.

Между тези, които помогнаха да се организира този исторически семинар бе др. Доминик Тасот  (Dr. Dominique Tassot), директор на Centre d'Etude et de Prospectives sur la Science (CEP)..  C.E.P., е организация, която представя 700 френско говорящи научни работници, интелектуалци и представители на други професии. Те отхвърлят теорията за еволюцията и противопоставят на това недоказано учение научни доказателства.

Проф. Гирич заключи обсъждането с апела, че теорията за еволюцията не бива да се представя в училищата за абсолютна истина.Nature, Vol. 444, p. 679 - 679 (07 Dec 2006) Correspondence
CONTEXT: ...that the theory of evolution, after more than 150 years, "still lacked any empirical proof". The German civil engineer Hans-Joachim Zillmer told the audience that the fossil record does not provide evidence for gradual macroevolution. Zillmer was announced as an expert in palaeontology and evolution,... he is the author of popular books ...

 Nature (Password required): http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7120/full/444679a.html


Maciej Giertych

Maciej Giertych
Nature 444, 265 - 265 (16 Nov 2006) Correspondence
CONTEXT: In your News story "Polish scientists fight creationism" ( Nature 443, 890–891; 2006 doi:10.1038/443890c), you incorrectly state that I have called for the "inclusion of creationism in Polish biology curricula". As well as being a member of the European Parliament, I am a scientist — a population geneticist with a degree from Oxford University and a PhD from the University of Toronto — and I am critical of the theory of evolution as a scientist, with no religious connotation. It is the media that prefer to consider my comments as religiously inspired, rather than to report my stated position accurately. I believe that, as a result of media bias, there seems to be total ignorance of new scientific evidence against the theory of evolution ...

Nature (Password required):
http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7117/full/444265d.html

Teaching on Evolution in European Schools "Teaching on Evolution in European Schools" (by Maciej Giertych)
Klick for Details